Åtgärda säkerhetsbrister

Sec24 – Åtgärda säkerhetsbrister

Ofta är det bara större hemsidor och företag som lägger ner tid på att säkerhetstesta sina webbapplikationer och hemsidor, detta då det ofta är väldigt dyrt och tidskrävande. Tyvärr har upp till 70% av alla webbplatser sårbarheter som kan utnyttjas av hackare för att komma över känslig företagsdata såsom användarregister och kreditkortsinformation. Oavsett om det är en stor eller liten hemsida/webbapplikation så är det förödande om företagsdata sprids till fel personer. Många vet inte om att deras hemsida/webbapplikation har säkerhetsbrister och de som misstänker att det kan finnas tycker det är för dyrt att utföra ett säkerhetstest.

Om det visar sig att er hemsida har säkerhetsbrister men ni inte vet hur de ska åtgärdas finns vi där för att hjälpa er. Antingen kan vi guida er i rätt riktigt och tillsammans lösa problemen eller så låter vi vårt partnerföretag Presis i Lund AB lösa säkerhetsbristerna som identifieras. Vi tar 500:- per säkerhetsbrist eller 2500:- i fastpris för alla säkerhetsbrister som hittas i ett standardtest för ett dokument som beskriver hur de olika säkerhetsbristerna kan åtgärdas och ger exempel på hur säker och osäker kod ser ut.

Har ni ingen möjlighet att lösa säkerhetsbristerna själva eller vill ha hjälp med att lösa dem rekommenderar vi Presis i Lund som har lång erfarenhet av systemutveckling. De kan hjälpa er att åtgärda alla säkerhetsbrister som vårt test identifierar. Detta görs mot offert beroende på hur mycket kod som behöver skrivas om.