Sec24 – Penetrationstest – Trådlösa nätverk

Av: Oscar Andersson, Sec24, 2013-06-07

OBS:  Följande guider är enbart för utbildningssyfte och får absolut inte användas för olagliga ändamål.

Jag går här igenom hur ett trådlöst nätverk kan tas över och hur kryptotext/chiffertext dekrypteras. Om en hackare tar sig in i ett företags WLAN (Wireless Local Area Network) innebär det att denne kan gå vidare i nätverket och ta över servrar, komma åt känsliga filer och övervaka nätverkstrafiken som strömmar igenom. De vanligaste krypteringsformerna är WEP och WPA/WPA2. Att hacka WLAN som enbart är skyddade med WEP-kryptering tar ofta inte mer än några sekunder. När det gäller WPA och WPA2 beror säkerheten, och hur lång tid ett hack kan ta, på hur starkt och ovanligt lösenordet är.