Sec24 – Penetrationstest – Trådlösa nätverk WPS

Av: Oscar Andersson, Sec24,  2013-06-08

OBS:  Följande guider är enbart för utbildningssyfte och får absolut inte användas för olagliga ändamål.

Jag går här igenom hur ett trådlöst nätverk kan tas över och hur kryptotext/chiffertext dekrypteras. Om en hackare tar sig in i ett företags WLAN (Wireless Local Area Network) innebär det att denne kan gå vidare i nätverket och ta över servrar, komma åt känsliga filer och övervaka nätverkstrafiken som strömmar igenom. Wi-Fi Protected Setup (WPS, från början Wi-Fi Simple Config) är en standard som ska göra det lätt att ansluta enheter till det trådlösa nätverket. Antingen är det en PIN-kod som sitter fastklistrad på accesspunkten eller så trycker användaren på en virtuell eller fysisk knapp för att ansluta nya enheter. Det går även att använda så kallade NFC-taggar (Near-Field-Communication) för att ansluta till nätverket.

http://techworld.idg.se/2.2524/1.424779/nytt-verktyg-hackar-tradlosa-natverk