Här listas några av de säkerhetsbrister vårt penetrationstest identifierar. Varje sårbarhet inleds med en kort beskrivning följt av vad konsekvenserna kan bli. Säkerhetsbristerna är uppdelade efter hur allvarliga konsekvenserna kan bli precis som i rapporten. Ni hittar säkerhetsbristerna i undermenyn till vänster.