Sec24 – Kryptering

Av: Oscar Andersson, Sec24, 2013-08-21

Kryptering innebär att information görs svårtolkad för alla som inte ska kunna ta del av informationen. För att informationen ska bli läsbar igen krävs dekryptering.

Historia

Lite historia om kryptering från Wikipedia:

“Kryptering är troligtvis lika gammalt som skriftspråket självt. Man vet redan att kryptering användes under Julius Caesar tid. När ett brev skulle skickas med hemlig information så krypterade man informationen. Julius algoritm var att förskjuta alfabetet n steg, och nyckeln var n. Om texten exempelvis är “kolobi” och n är tio blir det krypterade meddelandet “uzvzls” eftersom de bokstäverna är tio steg framåt i alfabetet. Detta kallas då för C-10. Mottagaren flyttar bokstäverna tio steg bakåt för att dekryptera kryptot. Systemet var mycket enkelt och lätt att dekryptera, förutsatt att man visste algoritmen. Genom att prova alla 26 kombinationer kunde spioner lätt dekryptera ett meddelande. Krypteringssystemet har dock vissa likheter med dagens system. Ofta består krypteringssystemen av en algoritm och en nyckel.

Den moderna krypteringens tid började någon gång efter andra världskriget i slutet av 1940- talet. Man tar upp kryptografi och kryptoanalys i två artiklar av Claude Shannon och Warren Weaver som blir grunden för den moderna tidens kryptering. Efter dessa två artiklar hände det inte så mycket inom kryptering tills 1969 då IBM publicerade DES (Data Encryption Standard). IBM:s publicerande ökade intresse för kryptering. Det medförde att flera varianter av DES dök upp på marknaden, flera av dem används ännu idag.

Kryptering grundar sig i att i krigstid undvika att fienden skulle få reda på känslig information. Idag är det inte bara i krigstid som kryptering används. När vi ska betala räkningar via vår Internetbank eller handla saker via nätet så används ofta kryptering. Det man kan se är ett litet nyckellås längst ner i högra hörnet på sin webbläsare som indikerar att trafiken som skickas och tas emot är krypterad. Viktig och känslig information flödar ständigt på Internet och även lokalt på dagens datorer. För att man ska kunna skydda och garantera att informationen inte ändras på vägen har krypteringen fyllt en viktig funktion. Kryptering har gett oss rätten till privatliv då vi själva kan avgöra vem som skall kunna ha tillgång till informationen vi skickar.”